Jeg superviserer indenfor mine tidligere og aktuelle arbejdsområder: samtaleterapi, voksenpsykiatri, arbejde med omsorgssvigtede børn og unge samt kræftområdet.

Jeg har i mine tidligere ansættelser superviseret tværfagligt – såvel sygeplejersker, sosu-assistenter, pædagoger og lærere som egen faggruppe, dvs. yngre psykologer.

Jeg har desuden i tidligere ansættelser haft psykolog-praktikanter – hvilket jeg desværre ikke har mulighed for aktuelt.