Det overvejende fokus vil først og fremmest være på jeres aktuelle problematik, samspilsmønstre, dynamik, kommunikation og øvrige forhold, der kan ligge til grund for jeres problem – og som spærrer for de redskaber, der kan hjælpe jer til et mere konstruktivt samspil.

Arbejdsmetoden bygger på en integrativ dynamisk / relationsorienteret forståelsesramme. Det vil sige, at vi eventuelt undervejs kigger på, hvilke opvækstbetingelser I hver især har haft, og hvordan de kan have indflydelse på den måde, hvorpå I indgår i jeres aktuelle samspil.