LMPsykologerne Vesterå 4
Vesterå 4, 2.
9000 Aalborg

Tlf. 4011 1695
Mail: liselene@mouritzen.mail.dk

 

Overenskomst med Den Offentlige Sygesikring

Tilknyttet Sygesikringen “danmark”

Medlem af Dansk Psykologforening

Jeg arbejder i henhold til Lov om psykologer og efter Etiske principper for nordiske psykologer.