Arbejdsområder

  • Sorg
  • Krise
  • Stress / udbrændthed
  • Angst
  • Depression (mild, moderat, svær)
  • Fødselsdepression
  • Bipolare lidelser
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Personlig udvikling
  • Støttende samtaler


Arbejdsmetode

Jeg arbejder indenfor en dynamisk / relationsorienteret forståelsesramme med kognitive elementer.

Efter en nærmere præsentation og belysning af din problemstilling, vil fokus i første omgang være på, hvordan du håndterer dine symptomer og passer på dig selv i forhold til din aktuelle livssituation.

Dernæst vil vi arbejde mere indgående med din problemstilling, hvordan den er relateret til dit følelsesliv, og hvad der kan have skabt den. Under dette arbejde vil vi højst sandsynligt kigge på dine opvækstbetingelser, og om noget i din baggrund kan have været medvirkende til dine aktuelle problemer.

Endelig vil vi kigge på og arbejde med, hvordan du højst sandsynligt må ændre nogle uhensigtsmæssige mønstre for at få en bedre livskvalitet og bedre mestring af dit liv fremover. Igennem dette arbejde vil redskaberne komme af sig selv. Evt. vil du få nogle hjemmeopgaver undervejs.

Dette er i meget forenklet udgave, hvordan et typisk samtaleforløb vil være. Men idet det netop er dynamisk, vil ovennævnte temaer “væve” sig ud og ind mellem hinanden under samtaleforløbet.